در این بخش آدرس و شماره تلفن‌های مدارس منطقه 12 را به تفکیک مقطع و جنسیت
در 2 فایل HTML  برای شما قرار می‌دهیم. امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

فایل شماره 1  مدارس دولتی منطقه 12 می‌باشد.

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

فایل شماره 2  مدارس غیر دولتی منطقه 12 می‌باشد.

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.