1.     به سرعت پاسخ دهید:

· اگر در یک مسابقه دو از نفر دوم سبقت بگیرید چندم می­شوید؟

·اگر از نفر آخر سبقت بگیرید چندم می­شوید؟

·اگر نفر دوم از شما سبقت بگیرد چندم می­شوید؟


2.   پدر و پسری را که در حادثه رانندگی مجروح شده ­اند به بیمارستان بردند. پدر در راه فوت کرد، ولی پسر را به اتاق عمل بردند. بعد از مدتی دکتر گفت من نمی­توانم او را عمل کنم، او پسر من است. آیا چنین چیزی ممکن است؟


3.   به کمک دو ظرف 4 و 9 لیتری چگونه می­توان از یک استخر6 لیتر آب برداشت؟ (با ظرف اضافی و بدون ظرف اضافی)


4.     10 تا جعبه قند داریم. هر جعبه از هزار حبه قند تشکیل شده است و وزن هر حبه قند 10 گرم است. ولی یکی از جعبه­ ها شامل حبه­ های قند 9 گرمی می­ ­­باشد. یک ترازوی دیجیتال داریم که فقط یک بار می­توان از آن استفاده کرد. چگونه می­توان جعبه متفاوت را پیدا کرد؟


5.     8 مهره داریم که وزن یکی کمتر از بقیه است. چطور می­توان تنها به وسیله دو بار وزن کردن و به وسیله­ ی ترازوی دو کفه گلوله سبک­تر را پیدا کرد؟


6.     در گودالی به طول 3.5 متر، عرض 4.5 متر و به عمق 6 متر، چند متر مکعب خاک وجود دارد؟